CONTACT US

Contact Us


โรงแรมกอบัว
เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนริมคลอง
ในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ


พักผ่อน สดชื่น มีชีวิตชีวา สัมผัสความสบายเงียบสงบโรงแรมบูติกแบบไทยร่วมสมัย เพลิดเพลินไปกับ การพักผ่อนริมคลองในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ เชิญมาสัมผัสความสุขสงบของเมืองประวัติศาสตร์ ท่ามกลางเสน่ห์ของการต้อนรับแบบไทยๆ บัวเป็นพืชน้ำ ที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับ สังคมลุ่มแม่น้ำของชาวไทย สังคมที่มีความเคลื่อนไหว (Movement) ทั้งการแลกเปลี่ยน การค้าขาย และเต็มเปี่ยมไปด้วย”ความมีชีวิต” (Lively) อันเรียบง่าย ไม่วุ่นวายในของสังคมไทยสมัยก่อน

BOOKING NOW