Gallery

โรงแรมกอบัว
เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนริมคลอง
ในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ

บันไดทางขึ้นโรงแรม korbuahouse

มุมทางเดิน

ให้กลิ่นอายของความเป็นไทย ด้วยบันไดไม้
กับโทนสีที่ให้ความอบอุ่นสำหรับผู้พัก

ผ้าเช็ดตัวภายในห้องพัก

แสดงสัญลักษณ์ของความเป็นกอบัวด้วยสัญลักษณ์

Gallery

BOOKING NOW